Producten van Action & Flying Tiger voor in de klas

Op Instagram vroeg ik of jullie het leuk zouden vinden als ik een video zou maken over de producten die ik heb gekocht bij de Action & Flying Tiger voor in de klas. De reacties die ik kreeg waren enthousiast! Vandaag deel ik dus met jullie welke spullen ik heb gekocht en hoe ik ze inzet of zou inzetten in mijn onderwijspraktijk. Een mondelinge toelichting kan je vinden via deze video op YouTube. Wil jij weten hoe ik mijn leerlingen bij de les betrek door middel van de inzet van een lijn met knijpers, jongleerballen, whiteboards en andere producten? Lees dan mee! 

  1. Knijpers en lijn

Eerder heb ik verteld wat de meerwaarde is van een groepscollage in de klas. Je zou ook een lijn kunnen maken waar je het met elkaar over hebt. Verschillende manieren waarop je deze producten zou kunnen inzetten:

Levenslijn

De studenten delen met elkaar belangrijke gebeurtenissen in hun leven, door bijpassende afbeeldingen op te hangen op de lijn. Bij mij op de afdeling Sociaal Werk kan je een dergelijke vorm verbinden aan de beroepscontext door te kijken hoe de studenten gevormd zijn en hoe ze bepaalde kwaliteiten die ze hebben ontwikkeld kunnen inzetten in het werkveld van een Sociaal Werker.

Een nieuwe opleiding kiezen

De lijn kan je ook gebruiken om stappen visueel te maken. Welke stappen zijn er voorafgaand aan het maken van een studiekeuze? Denk hierbij aan: naar open dagen gaan, in gesprek gaan met familie/vrienden/kennissen over wat zij bij jou vinden passen, een meeloopdag op een nieuwe school, in gesprek gaan met je decaan, brochures van scholen bekijken, een mindmap maken met welke beroepen jou aanspreken en beoordelen welke studie daarbij aansluit, bekijken welke instapseisen een opleiding heeft. Zo zijn er nog meer stappen te nemen, die je met elkaar kunt bedenken en waarvan je kunt bepalen welke volgorde toepasselijk is voor de specifieke leerling. Je zult zo zien dat sommige leerlingen eerst zorgvuldig onderzoek doen naar scholen, anderen willen meteen naar een open dag. Bespreek met elkaar welke voorkeuren er zijn. Bepaal met elkaar wat je nog kunt doen als je al wat stappen ondernomen hebt, maar nog steeds niet weet welke studiekeuze je wil maken. Eenzelfde vorm kan je ook inzetten als je met je leerlingen gaat onderzoeken wat voor stage ze willen doen.

De procedure visueel maken

Binnen elke opleiding zijn er procedures of stappenplannen. Een lijn kan je goed inzetten om de volgorde te bepalen van de te nemen stappen. Denk hierbij aan welke stappen je moet doorlopen voor het herkansing, voor je examens, voor het maken van een eindopdracht. Je kunt dit ook doen als je bepaalde lesstof overbrengt. Denk aan de feedbackregels of de sociale zekerheidswet.

Knijpers 1,99 Action
Lijn 1,00 Flying Tiger

2. Circusbal en jongleerballen

Deze producten zou ik voornamelijk inzetten om mijn leerlingen in beweging te krijgen. Je kunt er interactie mee opwekken en zo de leerlingen betrekken bij je les, ook kan je de producten inzetten voor kennismakingsspelen. Op school zitten leerlingen vaak lang stil, de ballen kan je gebruiken zodat de leerlingen wat kunnen bewegen.

Kennismakingsspelletjes

Ga met je leerlingen in een kring staan. Je gooit de bal naar een klasgenoot en noemt de naam van die klasgenoot, zo ga je de kring rond. Op die manier moet je gefocust zijn omdat je ieder moment de bal kunt ontvangen en je moet goed opletten op de namen. Anders maak je misschien een fout als jij aan de beurt bent. Het kan dan zo zijn dat je de bal naar iemand moet gooien waarvan je de naam nog niet wist. Een variatie kan zijn dat je ook de leeftijd van de leerling zegt of dat je benoemt waar hij/zij vandaan komt. Je kunt ook een koppeling maken met de beroepscontext van de leerling. Je gooit dan de bal naar iemand en noemt de naam en daarbij vertel je wat maakt dat iemand Sociaal Werker wil worden of daarbij benoem je een eigenschap die bij de student hoort die van pas komt in het werkveld. Hiervoor moet je elkaar wel wat beter kennen.

Terugkoppelen van lesstof

Je kunt vragen maken die je moet beantwoorden als je de bal vangt. Zo kan je op willekeurige wijze iedereen betrekken bij de nabespreking. Een variant hierop is om meerdere balletjes te gebruiken en in groepjes terug te koppelen. Zo wordt een groter deel van de groep geactiveerd omdat de kans groter is dat je een bal ontvangt. Je kunt hier ook een spelelement aan toevoegen door de leerlingen in rijen te laten staan. Als ze het antwoord op een vraag weten, moeten ze op een belletje drukken of hun hand op steken. De persoon die dan als eerste de hand opsteekt of het belletje heeft ingedrukt mag een antwoord geven. Als het antwoord juist is, verplaatst de bal naar de persoon naast hem/haar. Uiteindelijk win je als de bal als eerste van alle groepjes bij de laatste persoon is aanbeland.

Andere terugkoppelingen

Naast een terugkoppeling van de lesstof, kan je ook gebruik maken van de balletjes voor ander contact. Je bespreekt bijvoorbeeld de week; wat hebben de leerlingen meegemaakt? Ook hier kan je in een grote groep of in kleinere groepjes werken. Een variatie kan zijn om een terugkoppeling te doen van een bepaald klassenuitje of van een bepaalde les.

Circusbal 1,00 Flying Tiger
Jongleerballen 3,00 Flying Tiger

  1. Guess what?

De theorie lezen en vervolgens een verwerkingsopdracht inzetten waarbij de leerlingen kunnen toepassen wat ze zojuist gelezen hebben. Wat mij betreft vaak een goede combinatie. Je kunt het spel Guess What inzetten als verwerkingsopdracht of als ijsbreker.

Non-verbale communicatie

Het spel bestaat uit afbeeldingen die je zonder te praten moet uitbeelden. Je kunt dus nadat je les hebt gegeven over non-verbale communicatie kijken hoe het is als je alleen met je gezicht mag spreken. Of als je met “handen en voeten” communiceert omdat je gesprekspartner anderstalig is. Mooi aan dergelijke vormen is dat je als leerling ervaart hoe het is om op een bepaalde manier beperkt te zijn in de communicatie of om te focussen op een bepaald aspect van de communicatie.

Samenwerking

Je kunt het spel ook in duo’s spelen. Daarmee bedoel ik dat je als duo moet uitbeelden wat er staat. Zonder met elkaar te communiceren moet non-verbaal aan een ander uitgelegd worden wat er op de afbeelding staat. Welke creatieve oplossingen worden er bedacht om dit te laten slagen? Hoe goed focussen de leerlingen zich op hun gezamenlijke taak en wat is het effect daarvan? Wat kan je leren van de manier waarop wordt samengewerkt?

IJsbreker

Wat mij betreft is het belangrijk om een goede sfeer te hebben in je klaslokaal. Een dergelijk spel kan bijdragen aan een goede sfeer omdat je samen ‘wat leuks doet’ wat soms voor hilarische momenten zorgt. Iedereen moet uit zijn/haar comfortzone en dat kan voor mooie en kwetsbare momenten zorgen.

Guess what 3,00 Flying Tiger

  1. De spreekwolk

De spreekwolk is een leuk hebbedingetje voor in de les. Het ziet er leuk uit en je kunt het een eyecatcher maken in je lokaal. Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen te bedenken zoals een papierenflap of een gereserveerde plek op de hoek van het Smartboard/whiteboard. Voor diegenen die willen uitpakken kan je de wolk gebruiken.

De spreuk van de dag

Je kunt je lesdag starten met een bepaalde spreuk waar je met de groep over in gesprek wilt. Wat betekent de spreuk, hoe wordt de spreuk geīnterpreteerd, welke wisselende visies zijn er in de klas? Je kunt deze spreuk ook aan laten sluiten op het lesdoel. Gebruik bijvoorbeelde de spreuk: “Wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen”. Bespreek met de klas wat het zou kunnen betekenen. Leg vervolgens uit wat de koppeling met het lesdoel is. In dit geval zou de les kunnen gaan over de meerwaarde van netwerken.

De vraag van de dag

Als groep heb je vaak genoeg vragen over de lesstof of over de link van de lesstof met de beroepspraktijk. Je kunt met elkaar per les stilstaan bij de vraag die centraal gestaan heeft tijdens de les en welk antwoord erop gekomen is (of nog gevonden moet worden). Denk aan vragen als: Hoe leer ik leren? Hoe vind ik een stage? Hoe maak ik een helder ontwikkelingsportfolio?

De parkeerflap

Tussendoor komen er vaak vragen of opmerkingen waar je met elkaar nog iets mee moet, maar niet op dat moment. Die punten moet je niet vergeten, maar wel even parkeren. Dat kan op de parkeerflap of op de woordenwolk.

Spreekwolk 10,00 Flying Tiger

  1. Whiteboards

De whiteboards zijn op verschillende manieren in te zetten. Je kunt in plaats van deze bordjes ook een wit papier plastificeren. Leuk aan deze bordjes vind ik dat het echt minibordjes zijn, waarvan ik heb gezien dat het de leerlingen meteen uitnodigt om ermee aan de slag te gaan. Toen ik de bordjes laatst gebruikte in de les, was iedereen in de klas actief bezig met de les. Toen ik evalueerde vonden alle leerlingen het een leuke afwisseling. Voor de beeldvorming: Ik zette mijn vorm in op vrijdagmiddag om 15.00 uur. Fijn dat de vorm de groep enthousiasmeerde om er ondanks het tijdstip toch nog voor te gaan.

Voorkennis achterhalen

Met de lesstof probeer je aan te sluiten bij de voorkennis van de leerling. Je bepaalt aan de hand van de voorkennis hoe uitgebreid je uitleg moet geven en hoe belangrijk extra aandacht voor een specifiek onderdeel is. Je kunt hiervoor de whiteboards gebruiken. Maak groepjes van 4-5 en geef elk groepje een whiteboard. Als docent stel je de gemaakte vragen (die te maken hebben met de lesstof van de periode) een voor een. De leerlingen schrijven het antwoord van de vraag binnen 2 minuten op het whiteboard. Vervolgens bespreek je de antwoorden en geef je eventueel wat uitleg. Een voordeel van deze vorm is dat de leerlingen zich ook realiseren dat ze soms al best wat weten over een onderwerp. Ze kunnen ook tot het inzicht komen dat ze nog niet veel weten van een onderwerp. Geef als docent aan waar de lat ligt, zodat je de leerlingen ook kunt motiveren om gefocust mee te doen.

Terugkoppeling lesstof

Zoals hierboven beschreven kan je de voorkennis ophalen met de whiteboards, hetzelfde kan je natuurlijk doen als terugkoppeling. Ook hierbij formuleer je als docent een aantal vragen die je vervolgens een voor een stelt aan de groepjes. Je kunt er ook voor kiezen om een quizvorm te bedenken waarbij de studenten A, B of C kunnen opschrijven op de whiteboards of ‘eens en oneens’.

Ideeën pitchen

Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen in groepjes zouden kunnen pitchen. Misschien werk je met je klas ideeën uit voor een klassenuitje. Het kan ook zo zijn dat je een opdracht hebt waarbij leerlingen ergens een oplossing voor moeten bedenken. Of een opdracht waarbij leerlingen een initiatief moeten bedenken. Je kunt de whiteboards gebruiken als middel waarop de studenten hun idee kunnen opschrijven in steekwoorden en vervolgens kunnen pitchen.

Whiteboards 0,89 per stuk Action

Producten van de Action en de Flying Tiger

Welke materialen vind jij waardevol van de Action of de Flying Tiger? Ken je nog andere winkels waar je leuke producten kunt halen die je leeromgeving verrijken? Op welke manier zou jij de producten inzetten? Laat het ons weten in de reacties!

Volg Blijven Leren nu ook op YouTube:

Onderdeel worden van de Blijven Leren community?

Door mij te volgen op sociale media en je gratis te abonneren in de sidebar, kan je deel uit blijven maken van de Blijven Leren community. Wil je meer dan dat? Ik verzorg workshops & inspiratiesessies en ik ontwikkel lesbrieven en content voor de vo en mbo-docent. Hier vind je meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *