Peer Support vanuit pedagogisch en didactisch oogpunt bekeken

In Finland, Engeland en de VS werd al eerder gebruik gemaakt van Peer Support. De laatste jaren worden ook in Nederland initiatieven genomen om Peer Support te integreren in ons onderwijs. Het accent ligt hier niet op het ‘naast elkaar’ maar ‘met elkaar’ leven. Het gaat om een georganiseerd systeem dat inzet op de latente mogelijkheden van jongeren om sociaal te functioneren en elkaar te helpen.l van b

“Er zijn verschillende rollen binnen Peer Support wat maakt dat er meerdere mogelijkheden zijn voor de studenten/peers om competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de organisatie”.

Verschillende vormen van Peer Support

Er zijn verschillende manieren waarop jongeren elkaar kunnen ondersteunen:

  • Peer coaches: hulp op het gebied van het maken van keuzes voor een vervolgopleiding en leider bij het organiseren van activiteiten binnen de school;
  • Peer leaders: hulp op het gebied van de overgang naar een volgende school;
  • Peer tutors: hulp op het gebied van kennisoverdracht, hulp bij het leren en uitvoeren van studietaken (ook huiswerk) en werkzaamheden op school;
  • Peer mentoren: hulp op het gebied van socialisering en individuatie met als doel om het sociaal functioneren en het welzijn van de medeleerling te verbeteren en hem te ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste studiemotivatie en studiehouding. Daarnaast kan er hulp geboden worden op het gebied van ondersteuning van leerlingen met een handicap of een ernstig probleem. Hierin is de peer een raadgever en rolmodel.

Voordelen van werken met Peer Support

Een goed werkend systeem van Peer Support heeft voordelen voor de studenten, voor de school en voor de samenleving. Voor de studenten is het fijn dat ze ondersteuning krijgen van een ouderejaars. Deze ouderejaars kent hun behoeften en kan goed aansluiten bij hun belevingswereld. De ouderejaars kunnen deze leersituatie goed gebruiken om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.

Peer Support sluit goed aan bij de participatiemaatschappij waarin de peers verantwoordelijkheid nemen. Ook sluit het aan bij het sociaal-constructivisme, waarin kennis wordt opgebouwd en gebruikt als gereedschap om samen met anderen te komen tot het oplossen van problemen. Peer Support bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel, de eigenwaarde, de sociabiliteit, zelfstandigheid en integriteit van de leerlingen. Allemaal kwaliteiten waaraan steeds meer belang wordt gehecht als het gaat om werknemerschap en burgerschap.

Verschillende manieren om Peer Support in te zetten

Ik ontdekte tijdens een peercoachingscafé meerdere initiatieven waarvan ik er een paar wil uitlichten. In een samenwerking tussen een vo en een roc worden jongeren de drempel over geholpen om mee te kijken op een mbo. Ook kunnen vmbo-tl leerlingen bij een initiatief meekijken op de stageplek van een peer. Bij eerstejaars projecten op een roc wordt gebruik gemaakt van ouderejaars en ze ondersteunen bij het solliciteren en de stage. Daarnaast kunnen peers een rol vervullen bij open avonden, welkomstdagen en doe-dagen of bij het organiseren van evenementen.

“Studenten bied je mooie leerervaringen door een goede organisatie. De Peers krijgen naast de benodigde training ook begeleiding en als bewijs van deelname een certificaat”.

Het belang van goede trainingen

Peer Support is een georganiseerd systeem. Door middel van trainingen kan je de leerlingen goed voorbereiden op hun rol. Bij een roc werden trainingen verzorgd op deze gebieden:

  • Het onderzoeken van de instrumenten die je kunt gebruiken in je rol als Peer
  • Bekijken welke instrumenten een student al in huis heeft
  • Onderzoeken hoe dit instrumentarium kan worden uitgebreid
  • Aandacht voor de morele ontwikkeling. Welke waarden en normen vind jij belangrijk?

Ook is intervisie belangrijk om de leerlingen te laten reflecteren op hun rol als peer.

Een voorbeeld van Peer Support in de Beroepspraktijkvorming

Bij het Albeda College hebben ze een DIP (Deelnemers Informatie Punt) bij de afdeling Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. Bij dit concept lopen studenten stage bij DIP en voeren zij taken uit die aansluiting vinden bij de kerntaken en werkprocessen van een Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener. Er zijn verschillende taken/rollen te onderscheiden:

Front Office/Te laat
Studenten die te laat zijn komen zich melden. Zij moeten hun reden op geven. De Peers die daar hun stage lopen zetten de reden in het systeem en communiceren eventueel met de loopbaanbegeleider over de reden van het verzuim.

Onderwijs/lob
De Peers houden de aanwezigheid in de gaten, daarnaast kunnen ze ingeschakeld worden door zowel studenten als loopbaanbegeleiders om een op een gesprekken te voeren met studenten.

Intake
De Peers maken deel uit van de intake-procedure. Hiervoor moeten zij een certificaat halen. Zonder certificaat mogen zij er ook bij zijn, alleen dan onder begeleiding van een docent.

BPV
De Peers helpen studenten bij het vinden van een stageplaats.

Projecten

Er zijn verschillende projecten waaraan de Peers verbonden zijn. Een voorbeeld is de formulierenbrigade. Hier ondersteunen zij bij het invullen van formulieren bij studenten op hun eigen locatie, een buitenlocatie en ook in buurthuizen.

VSV
Peers houden het verzuim van studenten in de gaten. Hiervoor hebben ze een geheimhoudingsverklaring getekend. Ze kijken per 4 weken hoeveel studenten ongeoorloofd afwezig zijn en nemen contact op over de reden hiervan. Als het verzuim na 16 weken nog steeds zo is, wordt DUO ingeschakeld. De coördinator (is een docent) checkt dat. Er worden brieven verstuurd. Niet elke Peer kan in dit systeem, dat kan alleen als men een bepaald wachtwoord heeft. En men kan hier niet meer zien dan het verzuim.

Bedrijfsbureau
Een aantal Peers houden de agenda van de praktijkbegeleider in de gaten. Deze begeleider is druk omdat hij meerdere locaties bezoekt in het kader van stagebezoeken.

Over het algemeen begin je in jaar 1 met het meekijken bij de verschillende rollen en taken binnen het Deelnemers Informatie Punt. Je gaat in jaar 2 een bepaalde rol vervullen en daarin kan je doorgroeien tot teamleider. In jaar 3 kan je senior teamleider zijn. Als je het erg goed doet is er ook de mogelijkheid om te blijven als instructeur binnen de organisatie.

Literatuur

Luigies, E. (2006) Leerlingen ondersteunen elkaar binnen een nieuw didactisch concept.  Colvin, J. & Ashman, M. (2010). Roles, Risks, and Benefits of Peer Mentoring Relationships in Higher Éducation. Topping (1996, 2005) Trends in peer learning. G.T.M. ten Dam, M. Volman(2012)  Motives, emotions and values in children’s development in childhood

Een manier om te blijven leren als docent is om je te verdiepen in verschillende onderwijssystemen, waaronder Peer Support. Ben jij bekend met Peer Support? Welke ideeën heb jij erover? Als student kan je blijven leren door te bekijken wat er bij jou op school gebeurt. Kan jij daar deel van uit maken? Wat is mooi voor op jouw cv?

Word ook onderdeel van de Blijven Leren community!

Op sociale media praten we verder over onderwijs en delen we tips met elkaar. Volg Blijven Leren op Facebook, Youtube en Instagram. Wil je meer dan dat? Bekijk hier meer informatie over mijn diensten en samenwerken.

Peer Support Blijven Leren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *