4 manieren om samen leren in de klas te stimuleren

Samen leren in de klas blijven leren

Je wilt graag dat studenten met en van elkaar leren. Leren gebeurt in interactie. Een gesprek met een klasgenoot kan je aan het denken zetten, het kan je ideeën bevestigen of het kan vragen oproepen die anders niet naar voren waren gekomen. Hoe zorg je ervoor dat studenten van en met elkaar leren? In dit artikel deel ik 4 suggesties met je die je morgen kunt toepassen.

Waarom samen leren?

Eerst even inzoomen op het waarom. Ik zal een voorbeeld geven. Laatst bespraken we in mijn les hoe je cliënten kunt motiveren tijdens een activiteit. Tijdens een eerste les hadden we opgehaald welke vraagstukken er lagen en dit was een van de vragen waarover we met elkaar van gedachten wisselden tijdens een kringgesprek. Alle studenten vertelden hoe zij hun cliënten proberen te motiveren en ook welke aanpak verschillende zorginstellingen hebben. Zo vertelde er ook een student over een beloningssysteem.

Door dit gesprek raakten we in gesprek over intrinsieke en extrinsieke motivatie. Ook bespraken we wat er zou gebeuren als je zou stoppen met dit beloningssysteem. De meningen, gedachten en vragen gingen alle kanten op. We besloten daarom om in een vervolgles verder in te zoomen op vormen van motivatie. Zonder dit kringgesprek was dit thema niet specifiek naar voren gekomen in het onderwijsprogramma, terwijl het wel een nuttig onderwerp is om verder te onderzoeken met elkaar.

Vier suggesties voor in jouw onderwijspraktijk

Je kunt van alles doen om samen leren te stimuleren. Zo kun je bepaalde werkvormen inzetten of vraagtechnieken gebruiken. Ik zal een paar simpele suggesties delen die je morgen al kunt proberen in je eigen onderwijspraktijk:

 1. Ga aan de slag met intervisie in je lessen.
  Zeker in beroepsopleidingen is intervisie een belangrijke manier om leerlingen van elkaar te laten leren. Bij intervisie brengen studenten casussen/situaties in die zij in de praktijk hebben meegemaakt. Met klasgenoten onderzoeken zij de situatie en bedenken ze verschillende manieren om met de situatie om te gaan.Er zijn veel soorten intervisiemethoden. Bij sommige methoden zoom je in op een incident of probleem. Andere methoden kun je gebruiken om je eigen rol in een situatie te onderzoeken. Mijn ervaring is dat studenten redelijk snel overgaan tot het geven van advies. De uitdaging is om de situatie eerst goed te verkennen. Wat is er precies gebeurd? Wat maakt het een probleem of vraagstuk? Wat is de rol van de student? Wat heeft een student al gedaan in de situatie? Welke procedures of protocollen zijn er binnen een organisatie? Met wie werk je samen en hoe denken zij over de situatie? Door de situatie goed te verkennen kunnen studenten een beter advies formuleren. Ook leren ze welke stappen je allemaal kunt zetten om een probleem op te lossen of om een gebeurtenis een plekje te kunnen geven. Ik vraag altijd alle studenten om een advies te geven. Je zult zien dat ieders perspectief op de situatie en ieders advies interessant is voor de casusinbrenger.
 2. Bespreek hoe bepaalde taken/concepten er in de praktijk uitzien in groepjes.
  Je wilt graag aansluiten bij de leefwereld van de studenten. Als je lesgeeft op een beroepsopleiding wil je graag aansluiten bij de beroepspraktijk. Het is dan goed om samen vast te stellen hoe bepaalde taken en concepten er in de praktijk uitzien. Een voorbeeld: je geeft les over activiteitenbegeleiding. Onderwerpen die daarbij horen zijn het ontwerp van een activiteit en ook groepsdynamiek. Je wilt weten wat voor type activiteiten studenten in de praktijk uitvoeren, welke doelgroep ze werken en wat voor vraagstukken op het gebied van groepsdynamiek bij hen spelen. Laat studenten in groepjes van 4 een placemat invullen met wat voor soort activiteiten zij uitvoeren, welke rol zij hebben in de uitvoering, wat zij zien gebeuren als het gaat om groepsdynamiek en ook welke vraagstukken zij tegenkomen. Terwijl studenten dit doen, maken ze de transfer van de theorie naar de praktijk. Tegelijkertijd gaan ze met elkaar in gesprek over hun stagepraktijk waardoor ze kunnen leren van elkaar. Met de ingevulde placemats heb jij veel informatie die je kunt gebruiken voor je lesinhoud.
 3. Laat studenten feedback aan elkaar geven.
  Het is voor studenten zowel interessant om feedback te geven als om te ontvangen. Door studenten elkaars werk te laten bekijken kunnen ze zien hoe een ander met de opdracht aan de slag is gegaan. Misschien zien ze dingen die ze zelf niet hadden bedacht. Vaak zie ik bijvoorbeeld dat studenten leren van elkaars verslagtechniek. Ook is het interessant om de ideeën en van een klasgenoot te horen over je werk.Om dit een beetje te sturen kies ik vaak voor deze werkvorm:
  – Schrijf een top op (wat vind je goed?)
  – Schrijf een tip op (waar kan je klasgenoot nog aan denken om het werk te verbeteren?)
  – Schrijf een vraag op (wat was voor jou nog onduidelijk?)
 4. Geef studenten een podium: laat ze hun expertise met de ander delen.
  Studenten hebben elkaar veel te bieden. Zorg ervoor dat je weet waar je studenten goed in zijn of veel van af weten en zet dat in. Hiermee zie je niet alleen je studenten, je zorgt ook voor een mooie kruisbestuiving in de les. Wij werken bijvoorbeeld met een eigen inbreng. In dit artikel schreef ik daar meer over.

Hoe zorg jij ervoor dat je leerlingen met en van elkaar leren? Laat het weten in de comments.

Word ook onderdeel van de Blijven Leren community!

Op sociale media praten we verder over onderwijs en delen we tips met elkaar. Volg Blijven Leren op Facebook, Youtube en Instagram. Wil je meer dan dat? Bekijk hier meer informatie over mijn diensten en samenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *