Samen leren in de klas: het belang en 4 manieren

Samen leren in de klas blijven leren

In het beroepsonderwijs staat niet alleen kennisoverdracht centraal, maar ook de vorming van toekomstige professionals. Samen leren is daarbij van essentieel belang. Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden er andere vaardigheden van toekomstige werknemers verwacht. Het vermogen om effectief samen te werken is cruciaal voor de kwaliteit van individueel werk. In een tijd van voortdurende innovatie is samenwerking bovendien een belangrijke competentie. Innovatie vindt namelijk plaats op de kruising van diverse perspectieven. Mbo-docenten dragen bij aan de ontwikkeling van afgestudeerden die niet alleen kunnen samenwerken, maar die dit ook als onderdeel van hun werk beschouwen. In dit blog lees je hoe je als mbo-docent op kleine schaal kunt bijdragen aan dit proces door samenwerking in de klas te stimuleren.

Vier manieren voor samen leren in de onderwijspraktijk

1. Intervisie in de les

Intervisie is een krachtige manier om studenten van elkaar te laten leren. Toen ik als mbo-docent voor de klas stond gebruikte ik in mijn lessen over zorgverlening de ‘casus carrousel’. Studenten verdelen zich in groepen en bespreken elk een ingebrachte casus. Na een vastgestelde tijd roteren de groepen, zodat elke groep met een nieuwe casus wordt geconfronteerd. Intervisie biedt studenten de kans om hun praktische vaardigheden te versterken door samen te werken aan real-life casussen. Het bevordert actief leren en kritisch denken door studenten aan te moedigen om samen problemen te analyseren en oplossingen te bedenken.

2. Praktijkgerichte groepsactiviteiten

Door studenten in groepjes te laten werken aan praktijkgerichte opdrachten kunnen ze hun kennis toepassen op realistische scenario’s. Een voorbeeld is het samen reflecteren op stage-ervaringen. Studenten delen successen en uitdagingen, en brainstormen over mogelijke oplossingen. Dit bevordert niet alleen het begrip van de lesstof maar stimuleert ook samenwerking en probleemoplossend denken.

3. Peer-feedback

Het geven en ontvangen van feedback van medestudenten is een krachtige manier om leren te bevorderen. Een effectieve werkvorm is de ‘feedback loop‘. Studenten wisselen onderling werk uit, geven elkaar specifieke feedback volgens een vooraf bepaald werkwijze, en bespreken vervolgens gezamenlijk hoe ze de ontvangen feedback kunnen gebruiken om hun werk te verbeteren.

4. Expertise delen

Door studenten hun eigen expertise te laten delen kunnen ze elkaar inspireren en van elkaar leren. Een voorbeeld is ‘eigen inbreng’, in dit blog schreef ik er meer over. Studenten geven korte presentaties over een eigen gekozen onderwerp waar ze goed in zijn, wat ze hebben meegemaakt of waar ze veel van weten, gevolgd door een discussie en uitwisseling van ideeën tussen de studenten. Het delen van expertise tussen studenten creëert een interactieve omgeving waarin kennis wordt uitgewisseld en nieuwe inzichten worden verkregen.

Het stimuleren van samenwerking in de klas draagt bij aan de ontwikkeling van studenten tot competente professionals, die niet alleen beschikken over vakinhoudelijke kennis maar ook over de nodige samenwerkingsvaardigheden die van belang zijn in een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Leuk dat je er weer bij was, tot de volgende! 

Word ook onderdeel van de Blijven Leren Community!

Hi, ik ben Shauna! Ik help gepassioneerde en nieuwsgierige onderwijsmakers om met vertrouwen en energie tot goed onderwijs te komen. Onze studenten verdienen het beste. Samen creëren we onderwijs dat ertoe doet en waarmee we het verschil maken. Praat met ons mee op sociale media! Volg Blijven Leren op Instagram en op LinkedIn en wordt onderdeel van de Blijven Leren Community.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *