6 groepsindelingen (in de fysieke les of in breakout rooms)

Tijdens het verzorgen van online onderwijs hebben veel van ons met breakout rooms gewerkt. Destijds heb ik zelf gekeken naar verschillende manieren om deze kamers te gebruiken. De groepsindelingen die ik toen gebruikte, kunnen ook prima in een fysieke les. Door slim te kijken naar je groepsindeling kun je omgaan met verschillen in de klas. In dit artikel deel ik een aantal suggesties. 

Omgaan met verschillen in de klas

Studenten verschillen op heel veel vlakken. Als je daaraan tegemoet wilt komen, kun je differentiëren in je les. In deze lesbrief kun je meer lezen over hoe je zou kunnen differentiëren. Allereerst is het belangrijk om te weten welke verschillen er zijn zodat je daar je instructie en verwerkingsopdrachten op aan kunt sluiten. Zo zorg je ervoor dat elke leerling succeservaringen opdoet en optimaal leert. De suggesties voor groepsindelingen die ik je straks geef hebben raakvlakken met differentiatie.

Differentiëren vraagt wel het een en ander, zo moet je bijvoorbeeld op basis van ‘data’ kunnen inschatten wie in welke groep zou moeten komen. Als het gaat om leervoorkeuren is het goed om te weten dat je sommige kennis en vaardigheden op een bepaalde manier moet aanleren. Het gaat er dan niet om wat ‘leuk’ is, de aanpak moet effectief zijn.

Een aantal suggesties voor groepsindelingen:

1. Expertgroepjes

Na de instructie gaan studenten aan de slag met een verwerkingsopdracht. Je wilt dat de studenten actief met de lesstof aan de slag gaan. Hier kun je in sommige gevallen de Jigsaw-methode voor gebruiken, ook wel werken met expertgroepjes genoemd. Hoe werkt het?

  1. Je verdeelt de klas in expertgroepen.
  2. Elke expertgroep krijgt informatie over een bepaald onderwerp, zij moeten zich die informatie eigen maken.
  3. Vervolgens maak je nieuwe groepen. Van alle expertgroepen zit er minimaal één afgevaardigde in de groep. Alle expertises moeten dus vertegenwoordigd zijn. Zij delen de informatie van hun expertise met de rest.
  4. Uiteindelijk moet de hele groep van alles onderwerpen/expertises af weten.

Het is bij deze werkvorm belangrijk dat je monitort of de leerlingen correcte informatie aan elkaar overdragen. Dit kun je doen door mee te luisteren en het begrip te controleren. Bijvoorbeeld door daarna een korte quiz te doen of door gezamenlijk samen te vatten welke informatie de studenten hadden moeten overdragen. Je kunt dan corrigeren indien wenselijk.

2. Opdrachten in context maken

Studenten moeten de lesstof kunnen toepassen in een bepaalde (stage)context. Bij deze groepsindeling bedenk je verschillende contexten en dat zijn de groepen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen op casussen te maken per stagecontext of om leerlingen bij elkaar te zetten die met dezelfde leerdoelen bezig zijn.

3. Keuze-opdrachten

In je les wil je misschien werken met keuze-opdrachten. Studenten bepalen zelf bepalen met welke opdracht ze aan de slag gaan. De keuze die studenten maken bepaalt de groepsindeling.
 Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om studenten de lesstof op verschillende manieren te laten verwerken. Ze kunnen een striptekening maken met een uitleg, een uitlegvideo, een Powerpoint, de uitleg op een A3-vel of wat anders.

4. Verschillende manieren om de lesstof te verwerken

Het kan ook zo zijn dat je wilt aansluiten bij leervoorkeuren. Sommige studenten willen in gesprek over een onderwerp, anderen willen theorie lezen of een video bekijken, er zijn studenten die een toets willen maken. Op basis van die verschillen maak je groepjes.

5. Opdrachten op niveau

Dit kun je op verschillende manieren aanpakken. Je kunt een enveloppe vullen met opdrachten en per groepje de complexiteit van de opdrachten aanpassen. Het aantal opdrachten die studenten binnen een bepaalde tijd moeten maken kun je aanpassen. Ook kan je opdrachten met veel instructie en minder instructie maken en daar groepen op indelen.

6. Differentiatie op basis van zelfstandigheid

Sommige studenten willen graag samenwerken aan een opdracht, anderen willen extra instructie van jou. Of jij ziet die verschillen. Op basis daarvan kun je groepen maken.

Hoe maak jij groepsindelingen in de klas? Laat het weten in de comments.

Word ook onderdeel van de Blijven Leren community!

Op sociale media praten we verder over onderwijs en delen we tips met elkaar. Volg Blijven Leren op Facebook, Youtube en Instagram. Wil je meer dan dat? Bekijk hier meer informatie over mijn diensten en samenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *