Activiteiten voor 5 minuten sociaal

5 minuten sociaal blijven leren

Sociale vaardigheden zijn van groot belang, ze vormen de basis voor de omgangsvormen in de maatschappij. In het beroepsonderwijs hebben we naast een kwalificerende taak ook een rol in het ondersteunen van studenten bij hun deelname in de samenleving. De activiteiten van 5 minuten sociaal nodigen jou en je studenten uit om te werken aan sociale vaardigheden op verschillende gebieden. De eenvoudige activiteiten dragen ook bij aan de sfeer in de groep. In dit blog vertel ik meer over. 

Verschillende domeinen

In 5 minuten sociaal vind je 40 activiteiten. De activiteiten zijn geschreven door Kristiaan Aarnoudste en Catherine Bregman. Afhankelijk van wat jouw groep nodig heeft maak je een keuze voor de activiteit. Je kunt de activiteiten op elk moment van de dag inzetten en aanpassen aan jouw groep. Zowel in het po, vo als mbo kun je op die manier met de activiteiten werken. De activiteiten zijn onderverdeeld in domeinen:

 • Zelfvertrouwen
 • Een positief en realistisch zelfbeeld
 • Zelfstandigheid
 • Werken aan een zelfbewuste houding en weerbaarheid
 • Omgaan met je eigen gevoelens, wensen en opvattingen
 • Omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
 • Jezelf inleven in wat de ander voelt, waarneemt en denkt
 • Omgaan met conflicten
 • Aangaan en onderhouden van relaties

Ik zal drie activiteiten met je delen.

Een keer wat anders (13)

Bij deze werkvorm leren studenten dat ze niet altijd mee hoeven te gaan in de groepsdruk. Dat vergroot hun zelfvertrouwen. De aanpak:

 1. Als jij een teken geeft, gaat de hele groep met de klok mee rondjes lopen.
 2. Wijs een student aan die omdraait en de andere kant op gaat lopen.
 3. Reflecteer op de oefening:
  – Hoe was het voor de studenten om alleen of met enkele groepsgenoten in de tegengestelde richting te lopen?
  – Wat deed dit met het zelfvertrouwen van de studenten?
  – Welke voorbeelden kennen de studenten van momenten waarop ze ook tegen de groep in zijn gegaan? Welk effect had dat?
5 minuten sociaal blijven leren
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Een hand vol (32)

Deze oefening gebruik je om de studenten om te leren gaan met hun eigen gevoelens, wensen en opvattingen. De aanpak:

 1. Laat studenten de contouren van hun hand overtrekken met een potlood.
 2. De studenten schrijven bij elke vinger iets over zichzelf op. Dit kan een hobby zijn, iets over hun familie, hun lievelingseten, een eigenschap of iets anders wat echt bij hen hoort.
 3. Verzamel alle handen. Lees voor wat er op een hand staat en laat de studenten raden welke student de hand getekend heeft.
 4. Reflecteer op de oefening:
  – Welke dingen schreven studenten over zichzelf op? Was het persoonlijk of redelijk algemeen?
  – Hoe vonden de studenten het om 5 dingen over zichzelf op te schrijven?
  – Welke nieuwe dingen hebben de studenten over elkaar geleerd?
5 minuten sociaal blijven leren
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Ik houd van (39)

Deze oefening gebruik je om te werken aan een zelfbewuste houding en weerbaarheid. De aanpak:

 1. Kies een student als spelleider.
 2. De student zegt steeds ‘ik houd van …’ en noemt dan een zelfstandig naamwoord.
 3. Als studenten het ermee eens zijn gaan ze staan, anders blijven ze zitten. Als de studenten twijfelen, gaan ze met hun knieën gebogen staan.
 4. Reflecteer op de oefening:
  – Welke studenten twijfelden vaak?
  – Kozen de studenten zelf of volgden ze elkaar?
  – Hoe vond de spelleider het om het spel te leiden?
5 minuten sociaal blijven leren
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De kracht van doen en reflecteren

Met de activiteiten activeer je de studenten. Vooral de activiteiten die met zelfvertrouwen en zelfbeeld te maken hebben zullen ervoor zorgen dat de studenten ervaren hoe zelfverzekerd ze zijn of hoe ze naar zichzelf kijken. Door de studenten na de activiteiten hardop te laten reflecteren, worden ze zich bewust van hun sociale vaardigheden en de wijze waarop ze naar zichzelf kijken. Ik vind de reflectievragen een goede en belangrijke toevoeging. Ik denk dat de activiteiten nog waardevoller worden als de leraar tips geeft bij de activiteiten. Voorbeeld: Bij een van de activiteiten worden studenten willekeurig in groepjes ingedeeld. Ze reflecteren daarna hoe ze dat vonden. Het zou mooi zijn om dan ook te benoemen hoe je om kunt gaan met zulke situaties. Hoe maak je contact met studenten waar je normaal gesproken niet mee om gaat?

De rol van de leraar

Tijdens deze activiteiten heb je als leraar een belangrijke rol. Wat zie jij gebeuren tijdens de activiteit? Welke reflectievraag is passend? Daarnaast is het van belang dat het veilig genoeg is in de groep. Studenten stellen zichzelf kwetsbaar op. Andersom kunnen sommige activiteiten helpen voor een veilige groep. De studenten leren elkaar beter kennen en ze kunnen overeenkomsten ontdekken. Studenten oefenen daarnaast met het rekening houden met elkaar en het leren omgaan met (elkaars) emoties.

Zou je deze activiteiten gebruiken in je les? Op welke manier besteed jij aandacht aan sociale vaardigheden in jouw les? Laat het weten in de comments.

Meer informatie

De werkvormkaarten zijn te bestellen via Onderwijs Maak Je Samen. Ik heb meer van zulke artikelen geschreven. Bekijk ze hier:

Word ook onderdeel van de Blijven Leren community!

Op sociale media praten we verder over onderwijs en delen we tips met elkaar. Volg Blijven Leren op Facebook, Youtube en Instagram. Wil je meer dan dat? Bekijk hier meer informatie over mijn diensten en samenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *