Kleppen Open! Actief leren met ICT

actief leren ict blijven leren

We werken steeds meer met ict in het onderwijs. Als leraren een breed didactisch repertoire hebben blijken studenten een hogere motivatie te hebben en je ziet dat het ook positieve effecten heeft op de leerprestaties van studenten. Leraren kunnen ict ook inzetten om lessen efficiënter te maken. Het is belangrijk om te weten hoe je ict goed inzet en om daar bewust keuzes in te maken. In dit blog vertel ik meer over het boek Kleppen Open!.  Een doe-boek dat je ondersteunt bij het ontwerpen van lessen met ict.

Het TPACK-model

Als je gaat werken met ict in de klas is het goed om na te denken over de wijze waarop je dat wil doen. Het doe-boek heeft een handig lesvoorbereidingsformulier waarmee je een les of lesactiviteit kunt ontwerpen. Je denkt hierbij na over de didactiek (het doel van je toepassing, de werkvorm en een toelichting), de technologie die je gebruikt, hoe je kunt verantwoorden dat dit een goede zet is en je leerdoel. Slim dat ze je er ook op attenderen dat je dit document kunt gebruiken om je lessen te delen met collega’s. Iets wat mij erg aanspreekt omdat je zoveel van elkaar kan leren.

Hele taak eerst en de inzet van ict

De schrijvers vertellen hoe je ict kunt inzetten bij ‘hele taak-eerst’-lessen. Dat zijn lessen waarin verschillende studenten op verschillende momenten aan verschillende opdrachten werken. Een aantal voorbeelden zijn het gebruik maken van instructievideo’s, online documenten en bronnen, oefenopdrachten en hulp op afstand. In het boek noemen ze nog meer voorbeelden en verwijzen ze naar bronnen waar je meer informatie kunt vinden.

Hoe de ontwerpopdrachten werken

Je kunt verschillende uitgangspunten hebben als je lessen gaat ontwerpen. In dit doe-boek vertrekken ze vanuit bepaalde activerende werkvormen zoals ‘afstemmen op voorkennis’ of ‘flip je les’. Ze vertellen vervolgens welke toepassingen (tools) je kunt gebruiken en waar je over na moet denken voordat je ermee gaat werken. In het ‘uitvoeren-hoofdstuk’ geven ze meer uitgewerkte werkvormen. Bijvoorbeeld hoe je een duo-interview kunt doen en hoe technologie daaraan kan bijdragen. Ook bij de welbekende placemat-werkvorm hebben ze een online toepassing gevonden die je lesactiviteit kan verrijken.

De opbouw van het boek

Kleppen Open! is een doe-boek en bestaat uit zeven delen:

  1. Voorbereiden: over je visie op ict, mogelijkheden van ict in de klas en een zelfreflectie zodat je een persoonlijke leercyclus kunt plannen
  2. Ontwerpen: een aantal lesvoorbereidingsopdrachten, stappenplan voor verschillende rubrics en een aantal manieren om je les vorm te geven
  3. Uitvoeren: praktische tips voor in de klas
  4. Evalueren: terugblikken op je lessen en het resultaat ervan evalueren, je vindt verschillende instrumenten om dit te kunnen doen
  5. Delen en inspireren: handreikingen om professionaliseringsactiviteiten te organiseren en jouw verhaal en wat je hebt geleerd te delen met anderen
  6. Samen verder leren: een hoofdstuk waar je ideeën om verder te kunnen leren op kunt schrijven en een aantal suggesties
  7. Leidinggeven aan leren en ICT: instrumenten om projectmatig te innoveren en een passend professionaliseringsaanbod te creëren.

Wat mij aanspreekt aan het boek

Het boek nodigt uit om daadwerkelijk aan de slag te gaan met ict in de klas. Er worden meerdere opdrachten gedeeld die je kunnen helpen om bewust aan de slag te gaan met ict. Ook de achterliggende theorie wordt gedeeld en praktisch gemaakt. Bij het TPACK-model wordt bijvoorbeeld een zelfevaluatie geleverd die je kunt gebruiken om jezelf in te schatten. Op Uitgeverijpica.nl kun je ook downloads vinden die je kunt unlocken met een wachtwoord dat je in het boek vindt. Handig, want zo kun je formats die je vaker nodig hebt zovaak printen als je wil.

Een aantal beelden uit het boek

Meer informatie

Het boek is geschreven door Patricia van Slobbe en Michel van Ast. Je kunt het aanschaffen via de website van Uitgeverij Pica voor 24,95.

Gebruik je ict in de klas? Hoe bewust denk jij na over welke toepassingen je gebruikt? Blijven Leren heeft een online cursus ontwikkeld over digitale tools in de klas. In die cursus kun je aan de hand van instructievideo’s met verschillende tools aan de slag. Ook leer je aan de hand van kennisclips en voorbeelden verschillende manieren om tools in te zetten bij afstandsonderwijs, differentiatie en hoe je de motivatie van de lerende kan blijven prikkelen.

Word ook onderdeel van de Blijven Leren community!

Op sociale media praten we verder over onderwijs en delen we tips met elkaar. Volg Blijven Leren op Facebook, Youtube en InstagramWil je meer dan dat? Bekijk hier meer informatie over mijn diensten en samenwerken.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *