Video’s bewerken en interactief maken met Edpuzzle

Ik ben zeer geïnteresseerd in tools die mijn lessen kunnen verrijken en effectiever kunnen maken. Een krachtige leeromgeving bestaat uit relevante leerstof, effectieve didactiek en verschillende verwerkingsmanieren. Ik wissel daarin graag af. Soms gebruik ik kaarten, andere keren ervaren de leerlingen iets of gaan ze in groepen aan de slag. Daarbij maak ik vaak genoeg ook gebruik van digitale tools. Eerder schreef ik over hoe je filmpjes/animaties maakt met PowToon, hoe je kunt werken met een digitaal prikbord Padlet, hoe je een woordenwolk kunt maken met Answergarden of hoe je werkt Mentimeter. In dit artikel vertel ik meer over Edpuzzle

Wat is Edpuzzle?

Met de tool Edpuzzle kan je video’s inkorten en bewerken met geluidsopnamen, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar. Je kan je eigen video’s gebruiken of video’s van YouTube. Ook kan je video uit de KhanAcademy gebruiken, die geïntegreerd is met Edpuzzle. Het is handig om de video’s te bewerken vanaf je laptop. De video’s kan je gebruiken voor asynchrone of blended lessen waarin je leerlingen zelfstandig met lesstof aan de slag wil laten gaan (als voorbereiding op een klassikale les).

Hoe Edpuzzle bijdraagt aan jouw les

Vaak hoor ik dat leraren graag willen dat leerlingen video’s kijken als voorbereiding op een les of juist als extra verdieping. De vraag is dan hoe je er zeker van kunt zijn dat de leerlingen de hele video bekijken en dat ze ook daadwerkelijk iets geleerd hebben. Met Edpuzzle kan je interactieve elementen, zoals vragen, toevoegen waardoor je dat kunt checken. Als je de literatuur naslaat op motivatie bij online leren, komt ook naar voren dat digitale tools met een interactief element (waarbij de lerende iets moet doen en ook feedback krijgt) bijdragen aan motivatie.

Persoonlijk vind ik het vooral fijn dat je naast eigen video’s ook andermans video’s kunt gebruiken. Soms wil je dan toch een eigen toelichting geven of iets net nuanceren (omdat je het zelf anders zou verwoorden). Dat kan met Edpuzzle. Je kan ervoor kiezen dat leerlingen pas door kunnen in de video, als ze antwoord hebben gegeven op een vraag. Zo kan je ook waarborgen dat de leerlingen de video afkijken. Edpuzzle kan je goed inzetten als leerlingen zelfstandig een (online) les voorbereiden of als extra leertijd. Hiermee kan je de tool inzetten om te differentiëren.

Meer informatie

Wil je meer weten over concrete toepassingsmogelijkheden van digitale tools in de klas of online les? Blijven Leren heeft een online cursus ontwikkeld over digitale tools in de klas en het verzorgen van afstandsonderwijs. In die cursus kun je aan de hand van instructievideo’s met verschillende tools aan de slag. Ook leer je aan de hand van kennisclips en voorbeelden verschillende manieren om tools in te zetten bij afstandsonderwijs, differentiatie en hoe je de motivatie van de lerende kan blijven prikkelen.

Edpuzzle Blijven Leren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *